Kontakt

Alena Hrehušová

Obchodné a marketingové oddelenie

+421 908 907 019

Sídlo cestovnej kancelárie ORBIS AH

Mikovíniho 1182/23
010 15
Žilina
Slovensko

Fakturačné údaje

Mikovíniho 1182/23, 010 15 Žilina, Slovensko
IČO: 47 038 594

DIČ: 2023715573

IČ DPH: SK 2023715573

Bankové údaje

IBAN: SK 88 1100 0000 0029 2389 1939

SWIFT: TATRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Oddiel: sro
Vložka: 58596/L

Orgán dozoru

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestká 71,
P. O. Box B – 89,
011 79 Žilina 1

041/ 7632 130
za@soi.sk